PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PROSTOR KLUBOVNY OÚ VESTEC

                                                                  

I.

Klubovna bude určena pro předem nahlášené soukromé akce.

Klubovna  je přednostně určena k užívání pro akce pořádané Obecním úřadem Vestec.

II.

Rezervace klubovny se provádějí po dohodě se starostou p. Josefem Vlčkem, na telefonním čísle 776 077 152                                                

III.

Sazba za pronájem klubovny :

 

 • soukromé akce pro občany Vestce, Větrníku a Hostinky jsou zpoplatněny částkou 500,-Kč za den v zimním období ( topná sezona ) a částkou 300,- Kč za den v letním období
 • soukromé akce pro ostatní občany jsou zpoplatněny částkou 2.000,- Kč za den v zimním období a částkou 1.000,- Kč v letním období.
 • spolky a organizace místní 500,-Kč den v zimním období (topná sezóna) a částkou 300,- Kč za den v letním období.
 • spolky a organizace cizí 2000,-Kč den v zimním období (topná sezóna) a částkou 1000,- Kč za den v letním období.
 • akce pořádané v průběhu celého roku obcí Vestec i ve spolupráci s místními spolky a organizacemi zdarma.                                    

-     

 •                                                         

IV.

     Povinnosti uživatele:

 1. předem se dohodnout s p. starostou na předání klubovny
 2. dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy
 3. pokud vznikne škoda na zařízení a vybavení, je uživatel povinen vzniklou škodu uhradit
 4. udržovat pořádek a čistotu
 5. zajistit po skončení užívání úklid klubovny
 6. po skončení užívání předat klubovnu po dohodě zpět p. starostovi

V.

 O předání i převzetí klubovny bude s uživatelem podepsán předávací protokol .

 

 Ve Vestci dne 24. 04. 2019                                               starosta obce