PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PROSTOR KLUBOVNY OÚ VESTEC

                                                                  

I.

Klubovna bude určena pro předem nahlášené soukromé akce.

Klubovna  je přednostně určena k užívání pro akce pořádané Obecním úřadem Vestec.

II.

Rezervace klubovny se provádějí po dohodě se starostou p. Josefem Vlčkem, na telefonním čísle 776 077 152                                                

III.

Sazba za pronájem klubovny :

  • akce pořádané OÚ pro občany Vestce, Větrníku a Hostinky jsou zdarma
  • soukromé akce pro občany Vestce, Větrníku a Hostinky jsou zpoplatněny částkou 300,-Kč za den v zimním období ( topná sezona ) a částkou 100,- Kč za den v letním období
  • soukromé akce pro ostatní občany jsou zpoplatněny částkou 2.000,- Kč za den v zimním období a částkou 1.000,- Kč v letním období.                                       

-      v případě placeného užívání klubovny bude vybírána vratná kauce ve výši 1.000,- Kč. 

  •                                                          

IV.

     Povinnosti uživatele:

  1. předem se dohodnout s p. starostou na předání klubovny
  2. dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy
  3. pokud vznikne škoda na zařízení a vybavení, je uživatel povinen vzniklou škodu uhradit
  4. udržovat pořádek a čistotu
  5. zajistit po skončení užívání úklid klubovny
  6. po skončení užívání předat klubovnu po dohodě zpět p. starostovi

V.

 O předání i převzetí klubovny bude s uživatelem podepsán předávací protokol .

 

 Ve Vestci dne 24. 04. 2019                                               starosta obce