SDH PRO VESTEC, byl registrován jako pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pod číslem : 3605144 dne 11.6.2015

IČ : 04557956

Registrační číslo SDH: 523131

Vestec 60

552 05 Vestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.sdhprovestec.cz                                                                                                                                                        

email : sdhprovestec@seznam.cz 

telefon na starostu : 603 522 433

Dne 24.3.2016 bylo SDH PRO VESTEC přijato jednohlasně do okrsku HOŘIČKY. Toto jednání proběhlo na schůzi okrsku.

Členové SDH PRO VESTEC :

Vratislav Ulich - starosta SDH

Michal Ulrich - náměstek starosty SDH

Martin Jobánek - velitel SDH

Josef Krymlák - jednatel SDH

Lubomír Ivacha - hospodář SDH

Petr Schmiedt - revizor BÚ

Petr Ulich - člen SDH

Oto Mázik ml. - člen SDH

Oto Mázik st. - člen SDH

Pavel Náhlík - člen SDH

Milan Rusňák - člen SDH

Josef Vlček - člen SDH

Zdeněk Jaroš - člen SDH

Martin Charvát - člen SDH

Libor Mňuk - člen SDH

Pavel Zouhar - člen SDH

Jiří Franců - člen SDH

Ing. Přemysl Škácha - člen SDH

Jindra Herbert - člen SDH

 

 

Dětské družstvo SDH PRO VESTEC

Seznam členů:

 • Jakub Anděl
 • Petr Faifer
 • Roman Garcia
 • Matyáš Runštuk
 • Tomáš Rundštuk
 • Aneta Schmiedtová
 • Kristýna Schmiedtová
 • Antonín Ulich
 • Ela Ulichová
 • Matyáš Wojtowicz

Vedoucí:

 • Lucie Vlčková

Vedoucí družstva:

 • Herbert Jindra

Zástupce vedoucí:

 • Nikola Morávková