Sdružení obcí Stráně

Toto sdružení obcí bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob na členské schůzi dne 30. 10. 2000 a do registru zájmových sdružení při OkÚ Náchod bylo zapsáno 2. 11. 2000. Obce spolupracují hlavně v oblastech: infrastruktury, tvorby a udržby krajiny, koordinace dopravy, školství a tělovýchovy, kultury, služeb rozvoje turistiky a zájmu turistické veřejnosti o mikroregion, koordinace výhledových plánů sdružených obcí, společného využívání Programů obnovy venkova a programů EU.

Členy sdružení jsou:

  • Brzice – s místními částmi Běluň, Komárov, Proruby, Ždár u Hořiček, Harcov
  • Hořičky – s místními částmi Chlístov, Křižanov, Mečov, Nový Dvůr
  • Chvalkovice – s místními částmi Kopaniny, Malá Bukovina, Miskolezy, Střeziměřice, Velká Bukovina, Výhled
  • Lhota pod Hořičkami – s místními částmi Světlá, Újezdec
  • Litoboř
  • Velký Třebešov
  • Vestec – s místními částmi Hostinka, Větrník

Mikroregion Úpa

Tento svazek obcí vznikl v roce 2004, sídlem je Červený Kostelec, a jeho hlavním cílem je koordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie a přímé provádění společných investičních akcí. V současnosti sdružuje celkem 18 obcí.

Členy sdružení jsou: