19. 06. 2015

OBEC VESTEC

 

INFORMACE :

 

Dne 29.6.2015 se koná od 18.00 hodin zasedání Obecního zastupitelstva na OÚ ve Vestci

 

 

Program :

Schválení jednacího řádu obce VESTEC

Rozpočtové opatření

Schválení Závěrečného účtu obce VESTEC za rok 2014

Schválení účetní závěrky obce VESTEC za rok 2014

Schválení bezúplatného přijetí pozemku p.č. 438/3 v k.ú. Lhota pod Hořičkami

Opravy nemovitostí v majetku obce VESTEC + výstavba VO

Odvolání neakceschopné JSDH VESTEC, zřízení nové JSDH VESTEC, jmenování nového velitele JSDH VESTEC

Různé

Závěrečné slovo starosty obce

Zpět na výpis oznámení