12. 02. 2020

Zastupitelstvo Obce Vestec na svém jednání dne 17. 12. 2019 schválilo usnesením k bodu č. 10 zveřejnění záměru pachtu na pozemky v k. ú. Vestec u Hořiček v majetku Obce Vestec. Jedná se o tyto pozemky: 24/1, 25, 193/1, 766, 63/3, 64, 55.  

Dokument ke stažení

Zpět na výpis oznámení