Starosta

Andrea Ulrichová

Místostarosta

Josef Vlček

Členové zastupitelstva:

Renata Šolcová

Petr Schmiedt

Anna Krečmerová

Alena Kaválková

Luboš Príbojský

 

Finanční výbor

Předseda: Renata Šolcová
Členové: ................, Radek Andrejsek

Kontrolní výbor

Předseda: Petr Schmiedt
Členové: Anna Krečmerová, Radka Pábelová
 

Přehled předpisů pro jednání a rozhodování obce

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění ve znění pozdějších předpisů: