Starosta

Josef Vlček

Místostarosta

Ludmila Krymláková

Členové zastupitelstva:

Renata Šolcová

Petr Schmiedt

Lubomír Ivacha

Anna Krečmerová

Pavel Mertlik

Petr Klimeš

 

 

Finanční výbor

Předseda: Renata Šolcová
Členové: Radek Andrejsek, Petr Ulich

Kontrolní výbor

Předseda: Petr Schmiedt
Členové: Lubomír Ivacha, Radka Pábelová
 

Přehled předpisů pro jednání a rozhodování obce

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění ve znění pozdějších předpisů: