Co se děje ve Vestci

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE ZÚČASTNILI BRIGÁDY - ÚKLID SKLÁDKY V LOMU HARÁČEK DNE 8.5.2019

12. 05. 2019

Úřední deska

09. 05. 2019

Rozpočtové opatření č. 5 2019 Obec Vestec

09. 05. 2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÝCH VE DNECH 24.5 A 25.5 2019

06. 05. 2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Obec Vestec

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.

Jsme tu pro Vás!

 

Josef Vlček

starosta obce Vestec

Okénko starosty nebo zavolejte na 491 491 375

„S úctou a pokorou.”


Jsme členy

upa

Mikroregion ÚPA

Tento svazek obcí vznikl v roce 2004, sídlem je Červený Kostelec, a jeho hlavním cílem je koordinování celkového rozvoje území.

strane

Sdružení obcí Stráně

Toto sdružení obcí bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob na členské schůzi dne 30. 10. 2000.