Obec Vestec
Obec Vestec

Spustili jsme pro vás nový web.

Zastupitelstvo

Starosta

Josef Vlček

Místostarosta

Ludmila Krymláková

Členové zastupitelstva:

Renata Šolcová

Petr Schmiedt

Lubomír Ivacha

Petra Filipová

Radek Andrejsek

Vladimír Růžička

Herbert Jindra

Finanční výbor

Předseda: Renata Šolcová
Členové: Radek Andrejsek, Petr Ulich

Kontrolní výbor

Předseda: Petr Schmiedt
Členové: Lubomír Ivacha, Radka Pábelová


Přehled předpisů pro jednání a rozhodování obce

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění ve znění pozdějších předpisů:

Jednotlivé zákony si lze prostudovat na portálu veřejné správy: portal.gov.cz

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zák. č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prov. vyhl. č. 64/2002
zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zák. č. 565/1990 Sb.ve znění novely zák. č. 174/2012 Sb. o místních poplatcích
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 582/1998 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a prováděcí vyhl. č. 207/2001
zák. č. 296/2004 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
zák. č. 308/2013 Sb., o přestupcích
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

 

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:45

Slunce zapadá:20:03

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

  • 185 obyvatel
  • 1. zmínka 1415
  • kaplička Pod větrníkem
  • SDH Pro Vestec

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.