Co se děje ve Vestci

SDH PRO VESTEC POŘÁDÁ SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU V SOBOTU 6.4.2019 OD 9:00 HODIN

22. 03. 2019

Úřední deska

22. 03. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VESTEC ZE DNE 14.3.2019

20. 03. 2019

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VESTEC O NOČNÍM KLIDU

20. 03. 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.

Jsme tu pro Vás!

 

Josef Vlček

starosta obce Vestec

Okénko starosty nebo zavolejte na 491 491 375

„S úctou a pokorou.”


Jsme členy

upa

Mikroregion ÚPA

Tento svazek obcí vznikl v roce 2004, sídlem je Červený Kostelec, a jeho hlavním cílem je koordinování celkového rozvoje území.

strane

Sdružení obcí Stráně

Toto sdružení obcí bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob na členské schůzi dne 30. 10. 2000.