Co se děje ve Vestci

SDH PRO VESTEC POŘÁDÁ HASIČSKÝ PLES 9.2.2019 V RESTAURACI POD VĚTRNÍKEM

 

 

17. 01. 2019

Úřední deska

21. 02. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu

ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘIČKY

05. 02. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obec Vestec

24. 01. 2019

Porovnání výpočtu cen vodného a stočného za rok 2017

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.

Jsme tu pro Vás!

 

Josef Vlček

starosta obce Vestec

Okénko starosty nebo zavolejte na 491 491 375

„S úctou a pokorou.”


Jsme členy

upa

Mikroregion ÚPA

Tento svazek obcí vznikl v roce 2004, sídlem je Červený Kostelec, a jeho hlavním cílem je koordinování celkového rozvoje území.

strane

Sdružení obcí Stráně

Toto sdružení obcí bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob na členské schůzi dne 30. 10. 2000.