Co se děje ve Vestci

AFRO CIRKUS DNE: 15. 8. 2020 OD 14:00 HODIN

27. 07. 2020

Úřední deska

03. 08. 2020

Oznámení ve smyslu úplného znění zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

23. 07. 2020

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20POVU1-0004 na nákup víceúčelového traktoru s příslušenstvím

Dne 29.6.2020 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20POVU1-0004....

21. 07. 2020

Dne 29.7.2020 se koná od 18,30 hodin zasedání obecního zastupitelstva na OÚ ve Vestci.

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.

Jsme tu pro Vás!

 

Josef Vlček

starosta obce Vestec

Okénko starosty nebo zavolejte na 491 491 375

„S úctou a pokorou.”


Jsme členy

upa

Mikroregion ÚPA

Tento svazek obcí vznikl v roce 2004, sídlem je Červený Kostelec, a jeho hlavním cílem je koordinování celkového rozvoje území.

strane

Sdružení obcí Stráně

Toto sdružení obcí bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob na členské schůzi dne 30. 10. 2000.