Co se děje ve Vestci

Již druhý úspěch našich mladých hasičů

Již podruhé získali naši madí hasiči druhé místo  v hasičské soutěži.Gratulujeme.

11. 06. 2018

Úřední deska

14. 06. 2018

OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ "ÚPA" O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH

14. 06. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání veřejného projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘIČKY

13. 06. 2018

rozpočtové opatření č.7.2018

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.

Jsme tu pro Vás!

 

Andrea Ulrichová

starostka obce Vestec

Okénko starosty nebo zavolejte na 491 491 375

„S úctou a pokorou.”


Jsme členy

upa

Mikroregion ÚPA

Tento svazek obcí vznikl v roce 2004, sídlem je Červený Kostelec, a jeho hlavním cílem je koordinování celkového rozvoje území.

strane

Sdružení obcí Stráně

Toto sdružení obcí bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob na členské schůzi dne 30. 10. 2000.