Obec Vestec
Obec Vestec

Spustili jsme pro vás nový web.

Veřejná deska

Kámen s nápisem

Bod č. 13 - možnost výměny kontejneru na sklo

- v podnělí dne 30.3.2015 byl vyměněn větší kontejner na sklo z Hostinky na Nouzín

Bod č. 13 - dotaz na odpadkové koše na autobusových zastávkách 

- v pátek dne 3.4.2015 byly nainstalovány odpadkové koše do autobusových zastávek

Bod č. 13 - dotaz na parkovací místa u budoucího dětského hřiště

- pro budoucí projektovou dokumentaci dětského hřiště ve Vestci bude počítáno s cca 6 parkovacími místy

Dne 1.4.2015 nastoupil do pracovního poměru 1. pracovník pod dotací ÚP Náchod

Dne 10.4.2015 byl umístěn kontejner na drobný kovový odpad za budovou OÚ Vestec - prosíme o třídění tohoto drobného kovového odpadu

Dne 13.4.2015 jsem se zúčastnil schůzky s místopředsedou vlády ČR panem MVDr. Pavlem Bělobrádkem Ph.D. - byla projednávána pomoc při financování opravy KAPLIČKY na p.č. 744/1 v k.ú. Vestec. O dalším vývoji jednání budeme včas touto cestou informovat.

Dne 15.4.2015 nastoupil do pracovního poměru 2. pracovník pod dotací ÚP Náchod

Dne 16.5.2015 provede firma Marius Pedersen v naší obci svoz nebezpečných odpadů - více info o přesných časech na ÚŘEDNÍ DESCE

Dne 16.4.2015 jsem se zúčastnil veřejného projednání návrhu změny č.2 ÚP OBCE VESTEC, které se konalo v budově Městského úřadu v Náchodě

Dne  17.4.2015 jsem byl přítomen na jednání s první náměstkyní MMR ( ministerstvo pro místní rozvoj ) sekce regionálního rozvoje, paní ing.Klárou Dostálovou. Tématem jednání byla dotační politika regionu, nové dotační období MMR, čerpání dotací, problémy měst a obcí...

Dne 30.5.2015 OBEC VESTEC pořádá DĚTSKÝ DEN. Více informací bude postupně zveřejňováno v našich novinkách a na VEŘEJNÉ DESCE.

Dne 20.4.2015 jsme uklidili podstatnou část cesty ( ostatní komunikace na p.č.675 v k.ú. Vestec u Hořiček ) na Hostince - směr Lhota pod Hořičkami. Jednalo se hlavně o úklid popadaných větví po těžbě. Další akcí bude úklid ve Vestci ( Nouzíně ) - na p.č. 198/2 v k.ú. Vestec u Hořiček  + dle potřeby na dalších přilehlých parcelách, ve vlastnictví OBCE VESTEC.

22.4.2015 došlo k úklidu komunikace na p.č. 198/2 v k.ú. Vestec u Hořiček ve Vesteci ( část Nouzín ) + stanoviště kontejnerů.

Ve čtvrtek 23.4.2015 jsme zahájili přípravné práce pro vybudování dětského hřiště na p.č. 116/4 a 116/55 v k.ú. Vestec u Hořiček.

Dne 23.4.2015 jsem se zúčastnil 2. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Náchod v rámci realizovaného projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE. Toto setkání se uskutečnilo od 13.00 v zasedacím sále MÚ v Náchodě.

Příprava hřištěPříprava hřiště

Dne 30.4.2015 jsem požádal firmu : TextilEco a.s. o umístění kontejneru na staré oděvy a textilní materiály do naší obce. O umístění tohoto kontejneru budu včas na tomto místě informovat.

Dne 12.5.2015 se koná zasedání Obecního zastupitelstva ve Vestci od 19.20 v budově OÚ.

Jednáme se společností ČEZ ( pro firemní zákazníky a obce ) o získání speciální sazby pro veřejné osvětlení + zisk nového tarifu na míru naší obce. Výsledek našeho jednání bude zde zveřejněn.

Dne 16.5.2015 jsme uzavřeli licenční smlouvu podle §46 a 101 autorského zákona v platném znění. Poplatek na období od 1.5.2015 do 31.5.2015 byl stanoven ve výši 450,- Kč. Jedná se o poplatek za sledování MS 2015 v hokeji. Děkujeme jistým nespokojeným spoluobčanům za upozornění ( bohužel se báli podepsat...), které bylo odesláno příslušnému orgánu OSA. Děkujeme za podporu...

Dne 30.5.2015 jsme slavnostně otevřeli DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ve Vestci. Obec VESTEC děkuje všem spoluobčanům za příkladnou pomoc, při budování tohoto hřiště.

Pohled shora na hřiště

Dne 30.5.2015 OBEC VESTEC pořádala DĚTSKÝ DEN, který se konal na novém dětském hřišti u OÚ. Zúčastnilo se 45 spokojených dětí, které soutěžily v 11 disciplínách. Za úspěšné splnění dostaly pěkné dárky a ceny. Po splnění disciplín si pak krásné odpoledne děti užily na nafukovacím skákacím hradu. Celkově této akce se zúčastnilo 120 lidí ( včetně 45 dětí ). Obec Vestec chce tímto poděkovat všem, kteří nám pomáhali při organizaci tohoto krásného dětského odpoledne.

HřištěHřiště

Ve Vestci u požární nádrže byl umístěn kontejner pro biologicky rozložitelný komunální odpad. Kontejner je zejména určen pro biologické odpady rostlinného původu - tráva, seno, listí.. Do kontejneru neukádejte biologický odpad živočišného původu. Biologický komunální odpad je určen k následnému kompostování. Děkujeme za pochopení při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.

Dne 24.6.2015 OBEC VESTEC požádala o dotaci MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ - podpora obnovy a rozvoje venkova - dotační titul č.4 : Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Jedná se o dokončení již započaté opravy KAPLIČKY na p.č. 744/5 v k.ú. Vestec u Hořiček.

Dne 28.10.2015 byl připevněn památník padlým hrdinům z let 1914 - 1945 na novou fasádu OÚ včetně osvětlení.

Pomník padlýmPomník padlým večer

Dne 28.10.2015 jsme dokončili novou fasádu našeho OÚ včetně podbití střechy, zateplení severní strany, oplechování soklů a instalace nového osvětlení.

Obecní úřad 1Obecní úřad 2Lavička u úřaduÚřad v noci

29.10.2015 jsme dokončili záchytný - zádržný systém ( svodidla ) na místní komunikaci p.č. 668/1 v k.ú. Vestec ( Hostinka ) v délce cca 100m. Zde došlo k vykácení vzrostlých stromů ( majetek Lesů ČR ) a bylo zde velmi vysoké převýšení mezi dvěma místními komunikacemi a byla tím ohrožena bezpečnost účastníků silničního provozu.

Zádržný systémZádržný systémZádržný systém

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:10

Slunce zapadá:20:54

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Galerie Hasičů 1

  • 185 obyvatel
  • 1. zmínka 1415
  • kaplička Pod větrníkem
  • SDH Pro Vestec

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.